< Tornar al llistat

TRESELLA-ANIVELLADORA SUSPESA

DESCRIPCIÓ
Amplària 1,20 m (full d'acer desmuntable)
Amplada 1,50 m      id        id        id
Amplada 1,75 m      id        id        id
Amplada 2,00 m      id        id        id
Amplada 2,50 m      id        id        id

Descripció
És un estri ideal per arrencar terra per la part del full i enganxant per l'altra part es pot anivellar. També té la utilitat pera la neteja d'excrements de granges d'aus.